Vai trò của khảo sát công trình xây dựng

Khi cuộc sống phát triển thì nhu cầu xây dựng nhà ở, công ty, xí nghiệp,… ngày càng tăng lên. Các kỹ sư xây dựng cần phải có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cao để có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong xây dựng. Một trong những vấn đề mà các kỹ sư chú trọng đó chính là khảo sát công trình xây dựng.
 

Khái niệm về khảo sát xây dựng công trình
Khảo sát công trình được hiểu là công việc thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích. Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình. Và các quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình để lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình.
 

Các loại hình chính của khảo sát xây dựng
Một trong những loại hình khảo sát xây dựng là phục vụ công tác lựa chọn địa điểm xây dựng được tiến hành trong trường hợp điều kiện địa chất công trình là yếu tố chủ yếu quyết định việc lựa chọn địa điểm xây dựng công trình.
 
Việc khảo sát này nhằm mục đích lựa chọn địa điểm được thực hiện ở tất cả các phương án xem xét tại khu vực hoặc tuyến dự kiến xây dựng công trình. Bao gồm các công tác: thu thập, phân tích và hệ thống hoá tài liệu khảo sát hiện có của khu vực, địa điểm xây dựng; Thị sát địa chất công trình; Đo vẽ địa chất công trình; Thăm dò địa vật lý,… Và báo cáo kết quả phân tích, đánh giá số liệu.
 
Bên cạnh đó còn có loại hình khảo sát xây dựng phục vụ các bước thiết kế xây dựng công trình bao gồm các công tác: Thu thập, phân tích và đánh giá tài liệu khảo sát hiện có của khu vực xây dựng; đánh giá hiện trạng các công trình xây dựng liền kề có ảnh hưởng đến các công trình thuộc dự án; Đo vẽ địa chất công trình; Trong đó, thăm dò địa vật lý, khảo sát khí tượng – thuỷ văn, nghiên cứu đặc điểm kiến tạo chỉ thực hiện với các công trình cần thiết. Ngoài ra, còn thí nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước trong phòng thí nghiệm; Quan trắc địa kỹ thuật; Chỉnh lý và lập báo cáo kết quả khảo sát,…
 

Vai trò của khảo sát công trình xây dựng
Việc khảo sát công trình xây dựng nhằm đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng; Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.
 
Và đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng. Nhằm xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế – công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.
 
Đồng thời, đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.
Thông tin liên hệ: 

---------------------------------------------

CÔNG TY TNHH TICA HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 1115 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0868 415 999
Tư vấn / Kỹ thuật : 0943 539 686
Kinh doanh 1 : 0928 659 889
Email: ticahanoi@gmail.com
Website: www.ticahanoi.com

0868 415 999
về Trang chủ
TICA - HÀ NỘI